Vrty a studny

mít vlastní zdroje je trend dnešní doby

                                CO VŠE PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT


  • Vrtané studny
  • Hydrogeologický posudek
  • Projektová dokumentace
  • Průzkumné a geologické vrty

Provádíme vrtané studny, včetně zajištění veškerých povolení. Vrty dosahují hloubky až 150 m. Standardně vrtáme průměry 219 mm a 254 mm a osazujeme je pažnicí o průměru 140 mm nebo 160 mm. Před zahájením vrtání, v jeho průběhu a po skončení vrtání, sledujeme hladiny podzemní vody v okolních zdrojích podzemních vod. Na vrtu následně provádíme ověřovací čerpací zkoušku pro ověření vydatnosti zdroje. Vrtné práce na lokalitě jsou řízeny geologem. Na vrt můžeme osadit betonovou nebo plastovou šachtu, včetně čerpadla a provedení elektrické a vodovodní přípojky.