Stavební právo

Komplexní poradenství v oblasti nemovitostí

 • příprava smluvní dokumentace všech druhů transakcí s nemovitostmi (prodej, koupě, pronájem) včetně související smluvní dokumentace upravující podmínky financování obchodních transakcí s nemovitostmi
 • analýza právního stavu nemovitostí včetně doporučení dalšího postupu při jejich následné koupi, prodeji nebo pronájmu s ohledem na výsledky analýzy
 • zastupování klientů při jednání a v řízení před katastrálními a stavebními úřady nebo jinými orgány veřejné správy
 • příprava smlouvy o výstavbě - k půdní vestavbě, střešní nástavbě, přístavbě, výstavbě domu a prohlášení vlastníka budovy (případně jeho změny)
 • právní poradenství při všech typech zajištění převodů nemovitostí (zřízení zástavy, věcná břemena, hypotéky), včetně přípravy příslušné smluvní dokumentace
 • komplexní právní podpora při realizaci developerských projektů, smluvní zajištění výstavby, financování a následný provoz realizovaných objektů
 • komplexní právní poradenství při konkrétních správních řízeních podle stavebního zákona

V oblasti nemovitostí poskytujeme komplexní právní poradenství (právní prověrky, veškeré dispozice s nemovitostmi, úschovy finančních prostředků na depozitním účtu naší advokátní kanceláře). Spolupracujeme s finančními poradci, daňovými poradci, realitní kanceláří, geodety, specialisty na inženýring, projektanty, architekty apod. a jsme tedy schopni našim klientům zajistit komplexní služby v jakékoliv záležitosti. Cílem je odstranit veškerá potenciální rizika, která mohou při realizaci transakcí s nemovitostmi nastat.


Právo obchodních korporací

 • zakládání všech typů obchodních korporací, sepisování zakladatelských dokumentů, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, zápisy do obchodního rejstříku
 • příprava a revize zakladatelských dokumentů u obchodních korporací, případně jejich podřízení zákonu o obchodních korporacích (tzv. opt-in), související úprava vztahů mezi společníky ve společenské smlouvě a vedlejších dohodách
 • standardní korporátní agenda (změna výše základního kapitálu, příprava a realizace valné hromady, převody a prodeje majetkových účastí ve společnosti apod.)
 • přeměny obchodních korporací

Naším cílem je poskytnout každé obchodní korporaci právní pomoc, kterou potřebuje s ohledem na svůj předmět činnosti, předmět podnikání, organizační a personální strukturu, podnikatelské cíle a plány apod. Jsme připraveni vytvořit smluvní vzory pro nejběžnější agendu klienta a vyškolit jeho zaměstnance klientů pro práci s těmito vzory.


Bytové právo, právo SVJ a družstev

Naše kancelář poskytuje kompletní právní servis také v oblasti práva společenství jednotek, družstevního i bytového práva.

Zajišťujeme právní služby při zakládání SVJ, změnách v obchodním rejstříku, úpravách a tvorbě stanov, zastupování SVJ a bytových družstev v soudních, insolvenčních a exekučních řízeních a další související právní služby podle potřeb a požadavků klientů. Dále se specializujeme na převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, rozdělení domu na bytové jednotky a veškeré změny bytových domů (od nové výstavby bytového domu přes půdní vestavby, střešní nástavby, přístavby, sloučení bytů a s tím související změny prohlášení vlastníka budovy).

RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.