SoD

Smlouva o dílo

Vážený kliente,

vzhledem ke skutečnosti, že přípravná realizační fáze Vašeho projektu výstavby nového rodinného domu probíhá úspěšně, přistupujeme nyní společně k vypracování SoD - Smlouvy o dílo.

SoD ze zákona musí obsahovat identifikační údaje smluvních stran, předmět smlouvy - ve Vašem případě tedy definici výstavby novostavby rodinného domu, rozsah dodávky, termín pro výstavbu a také práva a povinnosti Vaše a společnosti RENTA TREND s.r.o.

V kontextu výše uvedeného si Vás tedy dovolíme požádat o pečlivé vyplnění formuláře níže, který nám poskytne všechny potřebné informace, které budou do SoD zapracované. SoD Vám bude poskytnuta k tzv. "připomínkování" a po odsouhlasení oběma smluvními stranami, bude signovaná.

Vyplněním formuláře berete na vědomí náležitosti a nařízení související s ochranou osobních údajů GDPR a odesláním formuláře potvrzujete své dobrovolné rozhodnutí tyto informace společnosti RENTA TREND s.r.o. - prostřednictvím společnosti RENTA group s.r.o. - poskytnout.


Podklady pro SoD

V průběhu současné realizační fáze jste zcela jistě konzultovali s některou anebo se všemi z mnoha zainteresovaných složek. 

Většinou se jedná o tyto realizační složky:


Od ing. Ubra jste obdrželi konečný a platný rozpočet, který bude nedílnou součástí SoD a taktéž projektovou dokumentaci k Vašemu domu, která je již uzavřená a tudíž platná. Ta bude také nedílnou součástí o dílo. 

Od výše jmenovaných partnerů naší společnosti cenové nabídky a byli jste vyzváni k jejich schválení. K tomuto jste obdrželi i vizualizaci. 

Veškerou UZAVŘENOU DOKUMENTACI jste obdrželi v elektronické podobě. Tuto nám prosím zašlete pro kontrolu na adresu nabidky@rentatrend.cz . Bez této dokumentace a zejména její kontroly a potvrzení, není možné vypracovat korektní SoD.


Údaje pro vypracování SoD


Informace pro vyplnění formuláře


  • Informace vyplňte dle skutečnosti.
  • Údaje o Vašem pozemku z Katastrálního úřadu naleznete na webových stránkách ČÚZK.
  • Vaše banka s Vámi jednala o částce, kterou Vám poskytne na profinancování výstavby - jinými slovy - jste s ní dohodnuti nejen na znění SoD, ale také na částce, která má být na SoD uvedena. Tuto částku prosím ve formuláři definujte přesně. Vámi uvedená částka bude po konzultaci s námi ve SoD uvedena anebo musí být zohledněna dodatky ke SoD.
  • Totéž se týká klientů, kteří výstavbu financují z vlastních zdrojů.
  • SoD v plné míře akceptuje znění NOZ.
  • SoD v plné míře akceptuje podmínky ČNB.
  • V případě, že potřebujete radu či konzultaci k tomuto formuláři, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 602 632 944 denně od 08:00 do 20:00.

ROZPOČET

Pokud máte jakékoliv dotazy k rozpočtu/rozpočtům, kontaktujte ing. Jana Ubra +420 602 409 166 v pracovní dny od 08:00 do 15:30. V případě, že se Vám s ing. Ubrem nepodaří navázat kontakt v průběhu jednoho pracovního dne, informujte nás o této skutečnosti na adresu info@rentatrend.cz - informace Vám budou obratem poskytnuty.

Ing. Ubra můžete také požádat o zavolání prostřednictvím formuláře níže.


RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.