ROZPOČET A STUDIE

6.500 Kč

V případě realizace výstavby s holdingem Renta Trend JE SOUČÁSTÍ CENY DOMU, neboť se jedná o nedílnou součást realizace.Rozpočet je klientovi dodán obvykle do 7 dnů od připsání platby na účet uvedený na platném a legitimním daňovém dokladu - faktuře.


Rozpočet lze považovat za výchozí informaci nejen pro banku a klienta, ale také pro naší společnost, neboť v průběhu realizace dochází z cca 95% případů ke korekcím dodávky, tedy jsou zapracovány nadstandardní požadavky klienta s tím související vícepráce a vícenáklady. Rozpočet navíc slouží k dokonalé kontrole financování.

Studie je klientovi dodána obvykle do 7 dnů od připsání platby na účet uvedený na platném a legitimním daňovém dokladu - faktuře.


Studii lze považovat za výchozí "výkres" nejen pro banku a klienta, ale také pro naší společnost, neboť v průběhu realizace dochází z cca 95% případů ke korekcím dodávky, tedy jsou zapracovány nadstandardní požadavky klienta s tím související dispoziční a jiné změny. Studie navíc slouží ke kontrole provedených změn, neboť je aktualizovaná průběžně.


ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA STUDIE a ROZPOČTU


Vyplněním a odesláním tohoto formuláře se klient zavazuje k zaplacení zálohového poplatku za studii a rozpočet, přičemž bere na vědomí, že jak studie, tak rozpočet, jsou nedílnou součástí realizace výstavby domu s naší společností. 

Zaplacená částka ve výši 6.500 Kč je součástí ceny domu, která je uvedená ve Smlouvě o dílo a bude odečtená v rámci závěrečného vyúčtování.


RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.