RENTA TREND SERVICE

- vše pro vaší stavbu -

Vážený kliente, vážená klientko,

dnešního dne jsme společně dospěli do realizační fáze, kdy je třeba definovat:

 • podobu a zařízení koupelen a WC
 • okna a vstupní dveře
 • kuchyně
 • podlahy
 • vnitřní dveře a obložky

Necháme jen a pouze na Vás, zda využijete klientského servisu našich partnerů anebo se rozhodnete pro vlastní subdodávku. V obou případech nám prosím formulářem níže oznamte subdodávky, o jejichž nabídky máte zájem:V případě, že se rozhodnete pro vlastní subdodávku, bude Vám odečtena dotovaná cena Vámi dodané položky z ceny domu "Na klíč". 

Pro dodávku Vám bude předáno staveniště (poté zpět převzato) a vyžádáme si technické listy s prováděcí dokumentací od dodavatelů abychom pro ně vše připravili dle jejich, potažmo Vašich požadavků. Subdodavatelé musí zajistit dopravu, montáž, likvidaci odpadu atd.


Využijte možnosti nezávazných nabídek! 


 • Níže (pod tímto textem) naleznete veškeré potřebné odkazy a kontakty na naše partnery, kteří se mohou stát i Vašimi partnery. 
 • Ve Vašem vlastním zájmu jim věnujte potřebný čas, neboť jste se rozhodli nejen pro značnou investici, ale ve svém novém domově budete nejspíš trávit celý svůj život a tak zcela jistě "stojí za to" obětovat svůj čas a vše v klidu konzultovat s odborníky.
 • Vše máte tedy k dispozici s dostatečným předstihem, který lze definovat jako "30+56" dní. 30 - to je doba předstihu a 56 dní (někdy i více) trvá dodávka schváleného a objednaného materiálu. 
 • Ve SoD (Smlouvě o dílo) je uveden termín předání domu od převzetí staveniště. Staveniště být převzato může a mohou se budovat základy, nicméně - pokud nejsou uzavřené tyto dodávky partnerů, nelze za den "D" považovat termín převzetí staveniště, nýbrž se tímto dnem stává den, kdy je schválena a uzavřena poslední objednávka. To platí pro naše i Vaše partnery. 
 • Samozřejmostí (v případě vlastní partnerské subdodávky) je poskytnutí relevantní prováděcí dokumentace a technické listy výrobků či technologických celků, které je nutné předat na e-mailovou adresu: nabidky@rentatrend.cz .

Termíny konzultací s jednotlivými partnery si sjednáváte sami - to Vám poskytne maximální flexibilitu pro efektivní využití Vašeho volného času. 

S některými partnery si můžete sjednat konzultaci v místě Vašeho bydliště! Poptejte u nich tuto možnost!

O Vašich schůzkách jsme informováni od našich partnerů ihned po jejich sjednání, tedy ve chvíli, kdy Vám odesílají potvrzovací e-mail.

Adresy sídel jednotlivých partnerů jsou uvedené pro obchodní styk - nelekejte se prosím, že byste bezpodmínečně museli cestovat přes půl republiky...

Vaši (naši) partneři

Gabriela HÁJKOVÁ

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - SIKO


Jiří Hruška

 • +420 777 741 240
 • hruska@geusokna.cz   
 • Modřanská 409/68, Praha 4, 140 00

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - SULKO


Vojtěch VEJVODA

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - AREA

Václav SCHEJBAL

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - PTÁČEK


Pavel HAUSER

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - ABC


Marie Macková

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - ERKADO

Důležité kontakty