RENTA TREND SERVICE

- vše pro vaší stavbu -

Vážený kliente, vážená klientko,

dnešního dne jsme společně dospěli do realizační fáze, kdy je třeba definovat:

 • podobu a zařízení koupelen a WC
 • okna a vstupní dveře
 • kuchyně
 • podlahy
 • vnitřní dveře a obložky
 • topení
 • tepelné čerpadlo
 • atd.

Necháme jen a pouze na Vás, zda využijete klientského servisu našich partnerů anebo se rozhodnete pro vlastní subdodávku. 

V obou případech nám prosím formulářem níže oznamte subdodávky, o jejichž nabídky máte zájem.

Ihned po přijetí tohoto formuláře bude partnerům zasláno konkrétní zadání. Základní informace již mají...V případě, že se rozhodnete pro vlastní subdodávku, bude Vám odečtena dotovaná cena Vámi dodané položky z ceny domu "Na klíč". 

Pro dodávku Vám bude předáno staveniště (poté zpět převzato) a vyžádáme si technické listy s prováděcí dokumentací od dodavatelů abychom pro ně vše připravili dle jejich, potažmo Vašich požadavků. Subdodavatelé musí zajistit dopravu, montáž, likvidaci odpadu atd.


Využijte možnosti nezávazných nabídek! 


 • Níže (pod tímto textem) naleznete veškeré potřebné odkazy a kontakty na naše partnery, kteří se mohou stát i Vašimi partnery. 
 • Ve Vašem vlastním zájmu jim věnujte potřebný čas, neboť jste se rozhodli nejen pro značnou investici, ale ve svém novém domově budete nejspíš trávit celý svůj život a tak zcela jistě "stojí za to" obětovat svůj čas a vše v klidu konzultovat s odborníky.
 • Vše máte tedy k dispozici s dostatečným předstihem, který lze definovat jako "30+56" dní. 30 - to je doba předstihu a 56 dní (někdy i více) trvá dodávka schváleného a objednaného materiálu. 
 • Ve SoD (Smlouvě o dílo) je uveden termín předání domu od převzetí staveniště. Staveniště být převzato může a mohou se budovat základy, nicméně - pokud nejsou uzavřené tyto dodávky partnerů, nelze za den "D" považovat termín převzetí staveniště, nýbrž se tímto dnem stává den, kdy je schválena a uzavřena poslední objednávka. To platí pro naše i Vaše partnery. 
 • Samozřejmostí (v případě vlastní partnerské subdodávky) je poskytnutí relevantní prováděcí dokumentace a technické listy výrobků či technologických celků, které je nutné předat na e-mailovou adresu: nabidky@rentatrend.cz .

Termíny konzultací s jednotlivými partnery si sjednáváte sami - to Vám poskytne maximální flexibilitu pro efektivní využití Vašeho volného času. 

S některými partnery si můžete sjednat konzultaci v místě Vašeho bydliště! Poptejte u nich tuto možnost!

O Vašich schůzkách jsme informováni od našich partnerů ihned po jejich sjednání, tedy ve chvíli, kdy Vám odesílají potvrzovací e-mail.

Adresy sídel jednotlivých partnerů jsou uvedené pro obchodní styk - nelekejte se prosím, že byste bezpodmínečně museli cestovat přes půl republiky...

Vaši (naši) partneři

Gabriela HÁJKOVÁ

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - SIKO


Jiří Hruška

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - GEUS


Vojtěch VEJVODA

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - AREA

Lenka SMOLÍKOVÁ

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - SULKO


Oliver KASPER

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - KLIMAVEX


Daniela JEŽKOVÁ

KLIENTSKÝ FORMULÁŘ - SEPOS


Podlahové topení MAXECO, případně vodní podlahové topení jsou individuální záležitostí. Vaše projektová dokumentace je již u jednoho z jejich zástupců a nabídku Vám ihned po jejím obdržení předloží Karel Kocek +420 602 632 944 - kocek@rentatrend.cz 

Důležité kontakty

RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.