PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REALIZACE VÝSTAVBY


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ (dále jen "projekt") je pochopitelně nezbytností, která patří k nejdůležitějším prvkům celé realizace. 

Projekt je výchozím podkladem pro jednání na místně příslušném Stavebním úřadě, ale je také Alfou i Omegou pro všechny pracovní složky, které se na realizaci díla podílí.

V neposlední řadě z něj vychází i tzv. "pracovní výkres", do kterého se zaznamenávají veškeré další dílčí korekce, ale co je nejdůležitější - přizpůsobí se technologii naší společnosti.


Mnoho klientů se domnívá, že zkrátka "objednají" projekt a... 

JE TO! 

Omyl, není tomu tak...


Pro samotný projekt je zapotřebí splnit náležitosti stanovené velice rigorózně zákonem, tedy například předložit:

  • Průzkumy definované v regulativech konkrétního místně příslušného Stavebního úřadu
  • Vyjádření definovaná v regulativech konkrétního místně příslušného Stavebního úřadu
  • Stávající sítě
  • Výškopis v digitálním formátu
  • A další "maličkosti"...

Z uvedeného je patrné, že je stavitel již v prvotní fázi  zahnán do sítě byrokracie, která sice není "smrtelná" v pravém slova smyslu, ale dokáže dobu výstavby velmi značně prodloužit a úměrně s tímto i prodražit.

Nejen z tohoto důvodu naše společnost doporučuje PROFESIONÁLNÍ INŽENÝRING, neboť samotné stavební řízení je mnohonásobně složitější...OBJEDNÁVKA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V CENĚ 65.000 Kč

RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.