LUCON

ZEMNÍ PRÁCE - VÍCEPRÁCE

Společnost LUCON zajišťuje veškeré stavební práce včetně zemních v jakémkoliv rozsahu. Dodávka LUCONu je garantem vysoké kvality provedených prací a kontinuity realizačních fází projektu a z tohoto důvodu zaujímá tato společnost strategické místo v holdingu RENTA TREND.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Akceptace subdodávky společností LUCON není podmínkou realizace dodávky katalogového domu anebo individuálního projektu klienta. Tuto skvělou příležitost svým klientům pouze nabízíme v rámci klientského servisu. Konzultace jsou bezplatné. Vizualizace je zpoplatněná, ale při realizaci zakázky s osloveným subjektem, je cena odečtena při dodávce materiálu, případně služeb.

Pokud se klient rozhodne využít subdodávku z vlastních zdrojů, nepřebíráme záruku za kvalitu materiálu ani za případně dodanou práci. Tato alternativa vyžaduje korekce harmonogramu.


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ KLIENTA HOLDINGU RENTATREND