LOFOTY

DOBRÝ DEN PANE ŠMÍDE

vítáme vás na Vaší servisní stránce, která vám umožní v průběhu realizace vašeho záměru efektivní komunikaci se všemi realizačními složkami, které se na podobných projektech podílí. Stránka bude průběžně aktualizovaná.


Formuláře (podle fáze realizace aktualizované), které na stránce naleznete a využijete je, okamžitě putují k "rukám povolaným" v dané realizační fázi, tedy je zajištěna maximální efektivita a flexibilita komunikace. Kopie vašich požadavků, připomínek a podnětů zároveň směřují i ke mně a k jednateli naší společnosti panu Koudelkovi, tedy je zajištěno průběžné sledování všeho co se bude dít. 


PRVNÍ FÁZE REALIZACE

Nyní se nacházíme v první fázi realizace, tedy v období nezávazných konzultací, které nám společně umožní získat představu, kterou budeme následně ucelovat do finální podoby a společně tedy definujeme váš záměr v konsenzu s možnostmi danými legislativou, potažmo našimi schopnostmi, nalézt takové řešení, které bude nejvíce korespondovat s vaším záměrem.


CO NÁS NYNÍ ČEKÁ

Obecně lze konstatovat, že musíme společně projít "byrokratickou" fází celého projektu, tedy zařídit vše potřebné na Katastrálním úřadě a připravit studii pro řízení na místně příslušném stavebním úřadě, ze které se bude vycházet v dalších fázích. Co vše toto obnáší, naleznete v informativním letáku níže. Ceník je orientační, ale lze ho považovat za výchozí. Projekt LOFOTY sebou nese mnoho specifik, které je třeba zohlednit. Položky uvedené na ceníku se vztahují k výstavbě na území ČR, tedy je zřejmé, že v Norsku budou podmínky jiné. Některé věci "odpadnou", ale mnohé přibudou.


MY VÍME, ŽE TO VÍTE

Jak již bylo zmíněno, tento projekt má mnohá specifika, tedy je nutné mít na zřeteli a to v každý okamžik - skutečnost, že postup je zcela nestandardní, z čehož plyne, že veškeré dokumenty, které jsou poskytnuty, slouží jako "odrazový můstek" pro další jednání. Jsou poskytnuty právě proto abychom se mohli v jednání o projektu LOFOTY, posunout dále a to co nejrychleji. Z tohoto důvodu velmi oceníme okamžitou zpětnou vazbu. Ve formuláři níže předestíráme první orientační propočet možných nákladů.


MILNÍK

Vážený pane Šmíde, 

v tomto okamžiku byste měl již mít zřetelnou představu o tom, zda Vám holding RENTA TREND nabízí takové řešení a s ním spojené podmínky, které korespondují s Vašimi představami a zda právě v rámci naší vzájemné spolupráce, naplnÍte svoje představy, plány a cíle...


DŮLEŽITÉ KONTAKTY PRO TUTO FÁZI REALIZACE


Karel Kocek

obchodní ředitel

602 632 944

kocek@rentatrend.cz 

Roman Koudelka

jednatel

608 777 764

rentatrend@kapitol.cz 

Ing. Jan Ubr

technický ředitel

602 409 166

ubr@rentatrend.cz 

Tomáš Pumpr

styčný důstojník

603 926 231

pumpr.t@kapitol.cz 


FAKTURAČNÍ ÚDAJE


RENTA TREND s.r.o.

Srbínská 867/4

Praha 10 - 100 00

26698111

DIČ CZ26698111

Bankovní spojení: 292766349/0800 - Česká spořitelna


IDENTIFIKACE KLIENTA (osoba - společnost)

Vyplňování formulářů přináší radost málo komu, ale: "Co se dá udělat již dnes, není třeba odkládat na zítra..." Jakmile obdržíme vyplněné formuláře a systém je uloží, BUDOU ODSTRANĚNY...


KLIENT


SPOLEČNOSTPro maximální efektivitu a z ní plynoucí flexibilitu komunikace, která zajistí téměř okamžitou zpětnou vazbu, využívejte PROSÍM ke komunikaci v rámci projektu LOFOTY formulář níže. Jak již bylo zmíněno v úvodu, Vaše veškeré požadavky, potažmo přiložené soubory, budou IHNED rozprostřeny mezi aktuálně zainteresované realizační složky.


KOMUNIKAČNÍ FORMULÁŘ - projekt LOFOTY


DENÍK KLIENTA

23.2.2017 - Kapitol, první nezávazné setkání, konzultace, návrh dalšího postupu

04.3.2017 - Předání podkladů prostřednictvím Tomáše Pumpra


ARCHÍV DOKUMENTŮ