LITEŇ

Květnové revoluce 251, Liteň - Běleč, 267 27

Dobrý den paní Tůmová (zatím) a pane Justiáne,

v tomto webovém rozhraní naleznete aktuální relevantní informace, které budou (v případě naší další spolupráce) přibývat anebo ubývat - podle toho, co kdy a jak bude zapotřebí.

Stránky slouží pouze pro klientskou komunikaci, tedy nejsou šířeny dále.

Ve spodní části naleznete i formulář pro okamžitou komunikaci, kdy je Váš podnět ihned rozprostřen mezi aktuálně zainteresované realizační složky, tedy je zpětná vazba prakticky okamžitá.

S pozdravem Holding RENTA TRENDInformace o poptávajícím

Informace o pozemku


Markéta Tůmová


  • Katastrální úřad pro Středočeský kraj
  • Katastrální pracoviště Beroun
  • Katastrální území: Běleč u Litně (685232)
  • LV 363
  • Vlastnické právo: Justiánová Marcela, Za parkem 869, Dobřichovice, 252 29 (příbuzenská vazba)

Zadání

Zadavatel poptává výstavbu/přístavbu dvou obytných místností za původní budovu cca z roku 1920 - 1930. Je zvažovaná demolice celé zájmové budovy a výstavba přístavby 1.NP. 

Pravděpodobnější je zachování části původní přístavby s využitím statických opěrných prvků - nosné zdi se základy.

Návrh postupu

  • Ing. Ubr - návštěva objektu, zaměření objektu - přístavba, seznámení se statikou, konzultace záměru, diskuze k záměru.
  • Vypracování základní studie, vypracování rozpočtu.
  • Konzultace

Kontakty


Karel Kocek


Ing. Jan Ubr


RYCHLÁ KOMUNIKACE

Dokumenty ke stažení


List vlastnictví


Informace o pozemku


Katastrální mapa


Ortofoto