ŽIVOTNOST DŘEVOSTAVEB

11.05.2018

Jaká je životnost dřevostaveb?


Životnost dřevostaveb je nekonečně diskutované téma. Každého přeci zajímá, na jak dlouho si dům staví nebo kdy jej bude bourat. Přemýšleli jste někdy nad podobností stěny dřevostavby a běžné střechy? Pojďme se na tuto problematiku podívat detailněji. Získejte pádné argumenty a pomozte nám vyvrátit běžné mýty o dřevostavbách.

Někde hluboko v nás máme zafixováno, že dřevostavby jsou jen krátkodobé a provizorní řešení. A skutečně, takové dřevostavby byly. Například finské domky, které se stavěly jako řešení poválečné bytové krize nebo již legendární okály. I ty svou předpokládanou životnost dnes již přesluhují. Podobně tomu bylo také u výstavby železobetonových panelových domů. Jejich předpokládaná životnost byla v řádu desítek let. Ty nejstarší dnes také přesluhují.

Ale zpět ke stavbám na bázi dřeva. Dřevo je materiál, kterému nesvědčí vlhkost. Základem dlouhé životnosti je tedy ochrana dřevěných prvků před vodou, resp. vlhkem. Ať už se jedná o vodu srážkovou, zkondenzovanou vodní páru nebo důsledek havárie potrubí.

Dlouhodobý přísun vlhkosti nevydrží žádný materiál, respektive žádná stavba. Ať už je ze dřeva nebo z cihel.

Důkaz místo slibů - 100 let staré dřevostavby

Není tak těžké najít v České republice stavby, které dosahují stáří 100 a více let. Jedná se nejčastěji o tradiční roubenky. To, že se dochovaly až do dnešní doby, je dáno především perfektní údržbou stavby a také ochranou stavby před vodou. Například v podobě vysokých soklů či terénních úprav.

Jak jsou na tom s životností ale dnešní moderní dřevostavby? Životnost se bude odvíjet od kvality provedení a údržby. V současnosti se první dřevostavby, typově podobné těm dnešním, dožívají zhruba pětadvaceti let. Právě po roce 1990 do České republiky začaly proudit nové materiály a technologie. A tak na těchto stavbách můžeme pozorovat určitý trend stárnutí a životnosti dřevostaveb. A zároveň se poučit z chyb.

Pro dřevostavby, které slouží už delší dobu, ale nemusíme chodit daleko za hranice. Německo i Rakousko má v tomto ohledu bohaté zkušenosti. Naopak velmi opatrní bychom měli být ve srovnání s výstavbou v USA. Princip staveb sice může být obdobný, ale klimatické podmínky, na které se stavby navrhují, jsou odlišné.

Vraťme se nyní k otázce, kterou jsem nastínil v úvodu článku: Je stěna dřevostavby podobná běžné střeše? Co myslíte?

Pokud v dnešní době mluvíme o dřevostavbě, ve většině z nás to evokuje známou skladbu dřevěných nosných sloupků s opláštěním z OSB desek, vyplněnou tepelným izolantem.

Všimněme si, že je zde určitá podobnost s běžným střešním pláštěm, který často míváme nad hlavou svých ložnic. Nic jiného než dřevěné prvky, tepelná izolace a podhled.

Jakou životnost má taková skladba?

A nespadne nám jednou na hlavu? Odpověď je obdobná jako u otázky na životnost dřevěné stavby: Bude záležet na návrhu, provedení a údržbě. A tak nepodceňujte správný návrh konstrukce a využijte služeb profesionálů v oblasti stavební fyziky. Stejně tak si při provádění stavby sežeňte svou pravou ruku, která vám vše ohlídá.

Životnost staveb na bázi dřeva tak nemusí být nutně výrazně nižší než u běžné výstavby z cihel či betonu. Na druhou stranu, i kdyby byla, bude to na obtíž? Zamysleme se nad tím, jak se stavělo před 50 lety. Vyhovuje nám dnes taková stavba? Nevyhovuje. A dost možná bychom ji raději zbourali. Jenže to vyžaduje nemalé finanční prostředky, a tak s úspěchem rekonstruujeme a modernizujeme. Nebuďme naivní, za 50 let bude situace stejná. A tak využití materiálů, které se snadněji likvidují, je jednou velkou výhodou a investicí do budoucna, pro další generace.

Ať se vám dobře bydlí, dnes i za 10 let!

Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/jaka-je-zivotnost-drevostaveb 


RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.