Klientské informace - RENTA TREND

- servisní rozhraní pro klienty RENTA TREND -

Vydáno 7.8.2021

Aktualizace 4.9.2021

Vážení klienti současní i potencionální, 

dovolujeme si vás pozdravit a sdělit vám následující aktuální informace, související s naší spoluprací - ať již probíhající, tak uvažovanou. 

Z níže uvedeného je patrné, že existuje cenový základ od kterého se odvíjí individuální jednání s jedním každým klientem.

Následky "Doby covidové" nám bohužel sebou přinesly stav, který doposud nikdy neměl a nemá obdoby. 

Až do této doby byly naše katalogové ceny vždy cenami konečnými - v daném rozsahu dodávky - nicméně dnes je lze považovat za ceny pro individuální jednání.

Toto opatření chrání v první řadě klienty - před rigorózní a "jednostranně" výhodnou smlouvou, potažmo před nepříjemným překvapením z de facto bezvýchodné situace klientů, kteří již velkou částku peněz proinvestovali a jsou z jakéhokoliv důvodu "tlačeni ke zdi" buď zhotovitelskou firmou anebo bankou.

Karel Kocek - obchodní ředitel RENTA TREND


Svým bankéřům prosím poskytněte odkaz na tuto webovou stránku a předejte kontakt níže:

Ve všech případech, kdy proběhla konzultace s bankéřem klienta, obdržel klient do dvou pracovních dní rozpočet korespondující s realitou, který reflektoval na požadavky banky. 

Ve všech případech byla tato konzultace elementem, který jednání posunul vpřed a přispěl ke standardnímu procesu schvalování.


Důležité odkazy k vývoji vstupních cen materiálů ve stavebnictví


Zvyšování vstupních nákladů v žádném případě nepřispívá ke zvýšení zisku naší stavební společnosti.

 • Ceny materiálů ve stavebnictví prochází nyní týdenním a v některých případech i denním zdražovacím cyklem, který prodražuje výstavbu či rekonstrukce.
 • V této době je v zásadě nemožné, přesně stanovit konečnou cenu výstavby, neboť k prvnímu dni v měsíci je např. cena "x", ale v polovině měsíce již "x + 9%" a k poslednímu dni již třeba "x + 12%"
 • Pro příklad uvádím, že materiál, který bychom na počátku měsíce pořídili za 100.000 Kč + 21% DPH, tedy za 121.000 Kč, stojí v polovině měsíce již 109.000 Kč + 21% DPH, tedy 131.890 Kč a na konci měsíce je výsledná cena 135.520 Kč.
 • Jen v tomto případě tedy činí nárůst ceny pro stavebníka 14.520 Kč.

Výše zmíněný příklad deklaruje průběh cenové křivky v období jednoho kalendářního měsíce!


Kalkulace konečné ceny je nyní v zásadě nemožná. Pokud máme klientovi sdělit skutečně korektní cenu (korektní ve smyslu případného pohybu ceny), pak můžeme pro období cca 30. dní garantovat cenu:

 • dopravy
 • práce
 • inženýrské činnosti*
 • použití stavebních strojů (např. bagr, jeřáb, apod.)
 • * - u inženýrské činnosti garantujeme ceny po celou dobu procesu s klientem

Objednávání jakýchkoliv subdodávek 

 • okna
 • dveře 
 • obložky 
 • sanita
 • dřevo
 • železné a kovové prvky
 • spojovací materiál
 • OSB desky
 • SDK - sádrokarton
 • CETRIS desky
 • Rigistabil
 • izolace, parotěsné materiály
 • tmely, spojovací pásky

podléhá nestandardnímu režimu, plynoucího i z prodloužení dodacích lhůt výrobců.


Ještě v počátku tohoto roku byly dodací lhůty např. u vnitřních dveří a obložek v horizontu 4 - 6 týdnů. K dnešnímu dni jsme upozorněni na dodací lhůty od 6 do 12 - 18 týdnů podle druhu objednávky.

To by samo o sobě "pouze" prodloužilo HMNG - harmonogram prací, ale dnes již nelze zaplatit 100% "zálohu" na objednané zboží a fixovat tak cenu pro klienta.

V současné době jsme i přes veškerá (takřka každý den probíhající) jednání s většinou dodavatelů upozorňováni, že faktura bude vystavena - až při expedici - což tvoří z částky za daný materiál "proměnnou hodnotu".


Výše zmíněné okolnosti jsou tedy primární a jedinou příčinou "čekání" na rozpočet.


Pro úplnost uvádíme, že i při vypracování rozpočtu pro banky akreditované ČNB na území ČR, akcentujeme v průvodním dopise, resp. přímo v rozpočtu, že rozpočet je platný ke dni vypracování. 

 • Banky klientům poskytují možnost schválení hypotéky v takové výši aby bez sankce nemuseli dočerpat 20% z celkové částky. Je to v zásadě vstřícný krok (byl praktikován u některých bank již před "covidovým" obdobím), ale v současné době jej lze považovat za formu rezervy, která je (snad) schopna eliminovat cenový pohyb materiálu na trhu.

CENOTVORBA ke dni 12.10.2021

 • Prefabrikované dílce (panely) s technologií nízkoenergetické dřevostavby.

TISS TRENDpanel 

Cena za 1 m2 zastavěné plochy

 • Do 80 m2 - 38.000 Kč včetně DPH 15%
 • Od 81 m2 do 119 m2 - 36.000 Kč včetně DPH
 • Od 120 m2 - 34.000 Kč včetně DPH
 • Klasická rámová dřevostavba vetknutá do ocelové konstrukce - cca 4x vyšší statická pevnost.

TENDEN

Cena za 1 m2 zastavěné plochy

 • Do 80 m2 - 57.000 Kč včetně DPH 15%
 • Od 81 m2 do 119 m2 - 53.000 Kč včetně DPH
 • Od 120 m2 - 49.000 Kč včetně DPH

V případě budov s více než 1NP* se sčítají plochy jednotlivých NP a ze součtu se odečte 20%. Tento výsledek se vynásobí cenou za m2 dle výše uvedeného.

Příklad*

Podkrovní či plnohodnotný dům se 2NP

Půdorys spodní části zastavěné plochy činí 100 m2. Půdorys horní části - tedy 2NP činí 60 m2 zastavěné plochy. Součet = 160 m2. Po odečtu 20% celkové zastavěné plochy obou podlaží: 160 m2 - 32 m2 = 128 m2. 

 • 128 m2 je tedy konstanta pro výpočet ceny domu a v tomto případě by byla vynásobena v případě TRENDpanel částkou 34.000 Kč = 4.080.000 Kč včetně 15% DPH.
 • 128 m2 je tedy konstanta pro výpočet ceny domu a v tomto případě by byla vynásobena v případě TENDEN částkou 49.000 Kč = 6.272.000 Kč včetně 15% DPH.

Základy pro oba konstrukční systémy jsou "dotovány" - tedy v ceně domu - ve výši 120.000 Kč včetně DPH

 • Konečná částka je doúčtovaná podle skutečné spotřeby materiálu.*

* - V případě špatného (komplikovaného) geologického podloží - např. vysoká úroveň spodní vody, svažitost pozemku nad 8% atp. je možné, že VCP - vícepráce s náklady přesáhne náklad na základy dotovanou částku i o 100% a výše.


Uvedený muster pro výpočet ceny domu je orientační, neboť se dále zohledňuje počet koupelen a WC, technické místnosti apod. 


Pokračujte níže

Klientské rozhraní

V kontextu výše uvedených informací si vás tedy dovolujeme zdvořile požádat o vyplnění formuláře, který je součástí této sekce.

Vaše zpětná vazba - ať již je jakkoliv obsáhlá anebo naopak stručná - nám poskytne podklad pro telefonický rozhovor, který s vámi uskuteční pan Karel Kocek v pořadí, jak přijdou vyplněné formuláře.


Vážení klienti, děkujeme vám za váš čas, který jste věnovali seznámení s memorandem. Věříme, že situaci na stavebním trhu sledujete stejně jako náš tým a že uvedené důvody vyhodnotíte jako relevantní a nezbytné.


Nová adresa nové výrobní haly

Pražská třída 322/4
Hradec Králové - Kukleny
500 04

* Klientský formulář *RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.