INVESTICE S RENTA TREND

Zhodnocení 10% - 20% do 1 roku

     CHCETE SE STÁT PARTNEREM HOLDINGU RENTA TREND?


SPOLEČNĚ

 • vybereme vhodný pozemek
 • vybereme hezký dům, který se spolu s pozemkem dobře a rychle prodá
 • dům s pozemkem prodáme

JAK TO FUNGUJE

Investor navštíví výrobní halu holdingu RENTA TREND, kde se přímo v průběhu procesu výroby seznámí s precizní německou technologií výroby technologicky nízkoenergetických modulových dřevostaveb z produkce naší společnosti. 

Pokud se mu technologie líbí a "věří ji", pokračujeme v dalším nezávazném jednání, kde společně vybereme vhodný pozemek ve vhodné lokalitě, který je určen k okamžité výstavbě. Stejně tak společně vybereme hezký dům, který se na vybraném pozemku a v dané loklitě, bude dobře prodávat. 

Poté následuje vypracování taxativního položkového rozpočtu, který přesně definuje investiční rámec a na základě následně vypracované TRŽNÍ ANALÝZY, která uvede srovnání cen obvyklých v dané lokalitě, určíme tzv. "likviditní" hodnotu dokončené nemovitosti, která stanoví cílový zisk INVESTIČNÍHO PROJEKTU. 


 • Cena pozemku: 1.000.000 Kč
 • Cena katalogového domu: 2.000.000 Kč
 • Ostatní náklady: 350.000 Kč
 • Výstup tržní analýzy: 3.850.000 Kč - 4.200.000 Kč
 • Stanovení prodejní ceny: 4.025.000 Kč
 • Stanovení zisku investora v Kč: 525.000 Kč
 • Stanovení zisku investora v %: 15,6%

Přímý investor sám rozhoduje o míře rizika a svém podílu na rozhodování o průběhu investičního projektu.

Tento způsob investice lze individuálně nastavit dle povahy investora a jeho zamýšleném podílu na podnikatelském riziku. 


ZISK

 • 10% za rok
 • 15% za rok
 • 20% za rok

MÍRA RIZIKA

 • nízká
 • střední
 • vyšší


ZAJIŠTĚNÍ

 • rozhodovací pravomoc
 • vlastnictví nemovitosti
 • depozit

GARANCE

 • právní zajištění 
 • spolupráce
 • realitní trh

ZISK

Výši zisku si každý investor určí sám a to nastavením poměru prodejní ceny nemovitosti k výši investice. Výslednici lze považovat za index likvidity v daném okamžiku. Jinými slovy - pokud investor zvolí co nejkratší návratnost investice ihned po dokončení výstavby, nemovitost bude nabízena za cenu nižšší, než je v dané lokalitě cena obvyklá u podobných nemovitostí, tedy lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že nemovitost bude prodaná ve velmi krátkém časovém horizontu (včetně administrativních a právních formalit). Pokud investor zvolí "zlatou střední cestu", tedy se jedná o časový horizont poněkud delší a u alternativy vysokého zhodnocení investice, lze předpokládat dobu prodeje nemovitosti v horizontu několika měsíců. V tomto případě nelze kalkulovat s ročním zhodnocením, neboť celý investiční projekt přesáhne pravděpodobně rámec 1 roku.


MÍRA RIZIKA

Míra rizika se odvíjí od stanovení finální prodejní ceny investiční nemovitosti, nicméně riziko je eliminováno více souběžně působícími mechanismy. 

 • Stanovení finální ceny prodávané nemovitosti, je základním prvkem pro určení míry rizika investičního záměru.
 • Prostor pro korekci ceny lze využít jako efektivní obchodní nástroj, neboť například při prvotní nabídce za cenu nižší, lze nabídku nemovitosti, resp. její cenu zvýšit a navýšit. 
 • Míru rizika tedy investor zvolí na samém počátku investičního projektu, nicméně lze tuto veličinu flexibilně korigovat v samotném průběhu, což poskytuje investorovi svobodu volby.

ZAJIŠTĚNÍ

Míra zajištění je definována třemi autonomními stupni ochrany, kdy každý z nich zajišťuje investorovi potřebnou jistotu a ochranu, ale v jejich souběhu lze hovořit o nadstandardním zajištění investice.

 • V první řadě je po celou dobu finančního projektu celá nemovitost (pozemek i dům) ve fyzickém vlastnictví klienta.
 • V řadě druhé jsou jeho finanční prostředky kontrolovány rigorózními podmínkami depozitu, tedy jsou finance investora vždy uvolňovány proti odpovídající hodnotě.
 • V neposlední řadě pak celý investiční projekt podléhá smluvnímu ujednání partnerů, které je vypracováno a zejména konzultováno a posléze odsouhlaseno oběma smluvními partnery investičního projektu, tedy investorem na straně jedné a holdingem RENTA TREND na straně druhé a je zcela v souladu s platnými právními předpisy ČR.

GARANCE

GARANCE - anebo také JISTOTA. Celý život hledá člověk "nějakou" jistotu a pokud jí najde, pak jde spíše o to, že dokázal přesvědčit sám sebe, že "to je tak a ne jinak" a to na pověstných 100%. Pravda je bohužel taková, že jistotu máme jen jednu. Otázka tedy zní - Jakou MÍRU jistoty holding RENTA TREND nabízí?

 • Společně s investorem koupíme předem dohodnutý pozemek pro výstavbu rodinného domu.
 • Na pozemku bude do 90 dnů od vydání povolení k výstavbě, stát přesně takový dům, který společně s investorem vybereme.
 • Tuto nemovitost budeme společně s investorem anebo sami, nabízet širokému okruhu zájemců a to od chvíle podpisu smlouvy o investičním projektu.