HYPOTÉKA NA PŘÁNÍ

INTRO

HYPOTÉKA je bankovní úvěr, který je zajištěn nemovitostí. 


Veškeré odhady vždy provádí odhadci, kteří mají certifikaci příslušné banky, která úvěr - HYPOTÉKU - poskytuje.

Hypotéky jsou účelové a neúčelové, tedy je můžeme použít na platbu za některé věci, které přímo souvisí s nemovitostí (i jinou než zastavenou) anebo získané finanční prostředky lze použít na cokoliv dle svého uvážení - tzv. "americká hypotéka". 

U každé žádosti je nastaven úrok individuálně, byť podle zažitých algoritmů. Zvláštní oddělení banky RISK posuzuje každého žadatele velmi pečlivě. 

Kritérií je velmi mnoho a patří mezi ně i renomé společnosti pro kterou žadatel pracuje, jeho prezentace na sociálních sítích, dřívější i současná platební morálka, výše příjmu/ů, výše výdajů, současná úvěrová angažovanost, hodnota zastavované nemovitosti atd.

Nemovitost je stále majetkem majitele (který nemusí být žadatelem o hypotéku) a zmíněná nemovitost ručí za jistinu úvěru do výše její odhadní hodnoty.

POUČENÍ

Nakládání s Vašimi osobními údaji podléhá stanovám o ochraně osobních údajů a je zákonem velmi rigorózně nastavené.

Vaše údaje jsou poskytovány orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, soudní exekutory, orgány bankovního dohledu a dále, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Banky, i dalším subjektům, a to pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uplatnění nároku banky, tj. např. soudům, advokátům, soudním exekutorům, dražebníkům, insolvenčním správcům apod.

TEMATICKÉ ČLÁNKY

VYSVĚTLIVKY

 1. Napište celkovou požadovanou výši úvěru. Pokud tedy například kupujete pozemek a chcete na něm vystavět nemovitost, sečtěte ceny obou nemovitostí.
 2. Hypotéka umožňuje za jistých okolností i čerpání částky do 300.000 Kč, které můžete čerpat, proti Čestnému prohlášení, že budou využity ke specifikované nemovitosti.
 3. Telefon na zaměstnavatele - obvykle do finančního oddělení, popřípadě na jednatele společnosti.
 4. Součet veškerých Vašich příjmů. Výplata, důchod, alimenty, renta, dávky, příjmy z pronájmů atd. Nevynechejte nic, neboť každý z příjmů zvyšuje Vaší bonitu - schopnost splácet úvěr.
 5. Rozepište původ všech příjmů - např: výplata 25.000 Kč, alimenty - 7.000 Kč apod.
 6. Sečtěte veškeré Vaše výdaje - tzv. povinné platby jako například nájem, výživné, splátka půjček apod. Uveďte vše, neboť zatajená či zapomenutá platba může zhatit prescoring - prvotní zkoumání klienta.
 7. Postupujte stejně jako v případě bodu 5. Uveďte vše nač si vzpomenete. Banka do výdajů některé položky nepočítá, tedy se není čeho zas až tak moc "obávat".
 8. Uveďte všechny členy své domácnosti, se kterými domácnost sdílíte a máte k nim vyživovací či opatrovnickou povinnost.
 9. Postupujte stejně jako v případě bodu 5. a 7. Uveďte veškeré údaje. Banka je bude selektovat. Banky se ne všechny a nikoliv vždy, chovají macešsky.
 10. Uveďte jméno a příjmení spolužadatele či přistupitele k hypotéce. Pokud toto jméno uvedete, je třeba aby tato osoba vyplnila po odeslání Vašeho dotazníku tento dotazník taktéž. Ne vždy stačí jen a pouze Váš příjem bonitně. V případě, že setrváváte ve svazku manželském, je manžel či manželka spolužadatelem vždy a to i v případě rozděleného SJM.
 11. Zde můžete uvést jakékoliv další skutečnosti či informace dle svého uvážení, pro které jste nenalezli příslušnou rubriku formuláře.

EXPORT DOKUMENTACE

Po odeslání tohoto dotazníku budete informovaní o celkové výši Vašeho úvěrového rámce a bude dále instruováni k případnému doplnění dalších údajů a zcela jistě i dokumentů. 

K odeslání vyžádaných dokumentů na centrálu využijte prosím odkaz Úschovna.cz, který naleznete níže a odešlete na e-mail: kocek@rentatrend.cz .

DALŠÍ DOKUMENTY

Zcela jistě bude požadováno:

 • oboustranná fotokopie OP a dalšího dokladu (ŘP, RL)
 • Výpis ze všech Vašich bankovních účtů za posledních 6 měsíců.
 • Potvrzení o výši Vašeho příjmu od zaměstnavatele anebo DP s razítkem FÚ za poslední dvě daňová období. V případě, že jste OSVČ - potvrzení o bezdlužnosti z FÚ - orazítkované.
 • Příslušné formuláře obdržíte včas, ostatní si již začněte připravovat.

Toto je prvotní fáze žádosti o hypotéční úvěr. Jak vidíte, není to zas až tak složité. Další řízení "má také svoje", ale doopravdy se není čeho obávat. Co půjde, vyřídíme z pohodlí Vašeho domova. Mnohdy se nám podaří i to, že klienta opět vidíme až při podpisu hypotéky, tedy není nucen chodit do banky ani nikam jinam.

PŘEJEME VÁM HODNĚ ŠTĚSTÍ A POHODY A NAPLNĚNÍ VAŠICH SNŮ A PŘÁNÍ