HAVÁRIE - ZÁKLADY SIRKOVŠTÍ

Vyplňte prosím - vše bude jasné - co je psáno, to je dáno...

PARDUBICE - 6.7.2019 - 10:00

Pro:

  • Roman Jäger
  • Miroslav Škop

Dobrý den vespolek,

vzhledem k tomu, že situace je poměrně transparentní, není nutné abych s Romanem Koudelkou jezdil na setkání, kde se teprve řeší viník této události.

Níže naleznete jednoduchý formulář, kde je pár jednoznačných otázek a já si vás - tedy Tebe Romane a Tebe Mirku, dovolím poprosit o jeho vyplnění.

S Romanem Koudelkou odpovědi vyhodnotíme a pak vám rádi osobně poskytneme jakékoliv vysvětlení k našemu rozhodnutí.

Zcela dole - pod formulářem - je dopis, který jste obdrželi v e-mailu.

Děkuji za součinnost, Karel KocekAhoj Honzo,

velmi děkuji za informace.

Velice zajímavé je, že se až nyní a od Tebe dozvídáme, že 10 m3 je, resp. byl jen RÁMEC. Jestli tomu rozumím, tak Ty jsi objednával množství do 10 m3 betonu a ten kdo dělal základy (tím mám na mysli nyní J68 a MŠ - resp. jeden z nich anebo vlastně třeba OBA), měli možnost, resp. de facto museli na betonárku zavolat a množství betonu potvrdit, či korigovat - to si pamatuji od pana Zrůsta, kde jsem tuto korekci osobně prováděl a zbylo minimum. Je to tak?

Tady s RK vidíme první "kolizi", protože nejspíš NIKDO na betonárku nevolal aby množství korigoval? Proč? Navíc - při této příležitosti jistě šlo beton buď zrušit anebo upravit jeho množství. Z uvedeného je patrné, že někdo z pánů (J68 a MŠ anebo OBA) prostě zcela IGNOROVAL/I ten přebytek betonu - jak uvádíš - nejméně (ale vycházejme z toho) 1 m3 betonu. To je věc první a signalizuje jediné - socialistickokomunistické "pseudopodnikání", kdy: "Máme objednáno, neplatím to ze svého badgetu, tak ať si s tím láme hlavu někdo jiný..., mně je do toho prdlajs." Jinými slovy - tento první 1 m3 betonu svědčí o "OPRAVDOVÉ" loajalitě vůči RT.

Druhá věc je totální selhání dohod a komunikace mezi J68 a MŠ. Z komunikace nám vyplývá, že se měli dohodnout především na časové ose a teď je otázka, jestli MŠ slíbil J68, že bude na základech od cca 07:00 - 07:30 a tudíž by vše stačil a pokud ne, tak by do betonárkou stanovené doby buď sám korigoval návoz betonu anebo prostřednictvím J68.

Pak je tu další věc a to sice že - POKUD MŠ volal J68, že to nestihne a je třeba zastavit betonování, tak (nejsme v budovatelském filmu z 80. let minulého století), NENÍ MOŽNÉ aby J68 ten návoz na žádost MŠ neodvolal! Rozhodně by tím vznikly menší škody!

RESUMÉ:

1. Ty jsi předobjednal nějaký rámec, resp. objem betonu.

2. MŠ z nějakého důvodu nestíhal vše vyskládat a znivelovat pro konečné zalití. Je otázkou, zda MŠ J68 nepřislíbil, že bude na základech o cca 1,5 až 2 hodiny dříve a pokud nebyl, tak proč, neboť betonárka vydává beton od 06:00!!!

3. MŠ buď nepostřehl korekci -1 m3 betonu a nenahlásil jí buď Tobě, J68 anebo betonárce anebo se naopak J68 nezeptal před plánovaným návozem MŠ na skutečnou potřebu betonu.

4. J68 ignoroval informaci od MŠ, že to nestihne a celý předobjednaný rámec (s rezervou) nechal přivézt.

Z uvedeného je patrné, že Ty jsi nejspíš nechyboval. Pokud má J68 anebo MŠ jiný názor, budou se moct k tomuto vyjádřit při sezení. Dále je patrné, že Roman Koudelka ani já jsme nepochybili - přinejmenším proto, že jsme nebyli osobně zainteresovaní jako dozor, či jako součást pracovní čety.

My vidíme s RK jádro celé situace v několika možných faktorech, které bychom si rádi v průběhu sezení vyjasnili a podle toho vše nastavili do budoucna.

Za prvé - není možné aby RT angažovala samostatné subjekty a podle toho Ty sestavuješ a vytváříš cenotvorbu pro jejich smluvní odměnu a přitom přebírala veškeré podnikatelské riziko! Do něčeho jdu, k něčemu se zaváži - dobrovolně a po (doufám) zvážení a v rámci tohoto disponuji se svěřeným, resp. poskytnutým materiálem a tak není možné aby se stalo to, co se stalo a pokud se to stane, tak se k tomu musím buď sám postavit anebo se k tomu nepostavím, ale nemohu očekávat, že zadavatel bude ten, který mojí chybu zaplatí.

Pak je tady možnost, že celou událost nazveme VYŠŠÍ MOCÍ a proti té je RT pojištěna. Budeme po pojišťovně vymáhat náhradu všech nákladů, tedy primárních i sekundárních. Jejich likvidátor bude celou situaci posuzovat a vyhodnocovat a buď nám to pojišťovna proplatí anebo nás nechají zaplatit náklady na šetření. Obvykle to je 1.500 Kč/hod + cestovné (cca 16 Kč/km).

Další možnost je, že MŠ sám anebo J68 sám anebo MŠ právě ve spolupráci s J68 nejsou profesně schopní zvládnout vybudování základů. Pak ještě lze uvažovat o tom, že zde došlo k mimořádné situaci ve smyslu nedostatečné komunikace mezi J68 a MŠ a lze to považovat za výjimku, tedy se stává nepravdou to, že MŠ sám anebo J68 sám anebo MŠ právě ve spolupráci s J68 nejsou profesně schopní zvládnout vybudování základů. Nic to však nemění na tom, že NĚKDO sám anebo NĚKTEŘÍ z: Roman Koudelka, Karel Kocek, ing. Jan Ubr, Roman Jäger, Mirek Škop a to jednotlivě anebo rukou společnou a nerozdílnou, nesou za tuto situaci odpovědnost. Prostě a jednoduše - POKUD do budování základů nezasáhla vyšší moc, pak někdo sám či společně někteří za tuto situaci, kdy se vyplýtvalo 5 m3 betonu a zhruba stejné množství je nyní třeba z pozemku Sirkovských nechat zlikvidovat, nesou PLNOU odpovědnost! Tečka!

V kontextu výše uvedeného Tě tedy prosím abys KONKRÉTNĚ a položkově vyčíslil CELKOVOU způsobenou škodu (tedy i s tím, co bude účtovat pan Sirkovský za likvidaci betonu na pozemku až tam bude mít svůj bagr - pokud to dopadne). Já si promluvím s Tebou, MŠ a J68 při zmíněném sezení a poté vypracuji pro RK návrh dalšího postupu ve věci, resp. mu písemně sdělím, jaká je celková způsobená škoda, napíši mu, kdo podle mne za způsobenou škodu odpovídá a taktéž mu navrhnu aby tuto částku zcela jistě započítal do finančního plnění vůči smluvním/u subjektu/ům.

Pokud se v průběhu sezení prokáže, že na způsobené škodě nesu vinu já či RK, pak se staneme paritními "plátci" způsobené škody. V takovém případě tedy nyní žádám Tebe, J68 a MŠ aby jste nám na info@rentatrend.cz  zaslali svojí argumentaci, která by potvrzovala to, že tomu tak je.

Pokud se J68 a MŠ domnívá, že za tuto situaci můžeš (byť zčásti) i Ty, pak prosím o zaslání takové argumentace na info@rentatrend.cz  a v kopii na ubr@rentatrend.cz  aby ses k ní mohl vyjádřit.

J68 i MŠ se již de facto k celé situaci vyjádřili, kdy oba jakoukoliv svojí míru zavinění odmítají, ale jak jsem již zmínil, na sezení s nimi mám připraveno pár přímých otázek, na které lze odpovědět jen a pouze jednoznačně a to buď ANO či NE a tyto odpovědi nejdříve prověřím a poté zvážím.