Geologické průzkumy pro stavební povolení

rodinné domy, liniové stavby nebo výstavbu nové zástavby

                              CO VŠE PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT


INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM pro zakládání staveb, ať se již jedná o rodinné domy, liniové stavby nebo výstavbu nové zástavby. V průběhu průzkumu provádí sled prací náš geolog, který na lokalitě provede odběr vzorků zemin, případně podzemních vod. Průzkum doplňujeme speciálními měřeními v terénu a geotechnickými výpočty. 


Geologický průzkum staveniště - je zaměřen již konkrétně. Má podat podrobné objasnění inženýrskogeologických poměrů na staveništi a zhodnotit podmínky pro realizaci projektovaného objektu (zejména v etapě podrobného a doplňkového průzkumu). Projektantům má poskytnout dostatečně spolehlivé údaje o základových poměrech na staveništi včetně předpokládaných důsledků stavebního zásahu do původního prostředí, vhodnosti místních materiálů pro stavební účely apod.


VSAKOVÁNÍ VOD - pro rodinné domy a průmyslové areály provádíme odborné posudky, které hodnotí možnost vsakovat odpadní nebo srážkové vody. Na lokalitu přijede náš technik s přenosnou vrtnou soupravou, která je schopna provést sondu až do hloubky 5 m. Ze sondy se odeberou vzorky zemin a provede se nálevová zkouška pro určení koeficientu vsaku. V rámci terénních prací jsou zaměřeny okolní vodní zdroje. Na základě terénních prací je vypracován odborný posudek. 

MĚŘENÍ RADONUPro stavby rodinných domů a průmyslové stavby provádíme měření radonu. Specializujeme se zejména na stanovení objemové aktivity radonu ve vodě, kde následně navrhujeme technické řešení způsobu jeho odstranění.


RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.