DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Roman Koudelka

jednatel společnosti

608 777 764

rentatrend@kapitol.cz 

Jednatel společnosti zajišťuje vyřizování podnětů a připomínek v rámci realizace.

Karel Kocek

obchodní ředitel

602 632 944

kocek@rentatrend.cz 

Obchodní ředitel zajišťuje kontakt s klienty na úrovni koordinace realizačních složek.

Ing. Jan Ubr

technický ředitel

602 409 166

ubr@rentatrend.cz 

Technický ředitel zajišťuje definici dodávky a korekce projektové dokumentace. Rozpočty.

Ing. Jan Filip

inženýring

603 445 444

janfilip@seznam.cz 

Ing. Filip zajišťuje veškeré podklady pro projektovou dokumentaci a stavební řízení.

Michal Kaválek

LUCON - okna - dveře - objednávky

734 896 846

kavalek@lucon.cz 

Michal Kaválek zajišťuje vícepráce Luconu a objednávky oken a ostatních subdodávek.

Renáta Koudelková

Finanční oddělení - fakturace

777 807 764

koudelkova.r@rentatrend.cz

Vedoucí finančního oddělení zajišťuje především fakturaci v rámci zakázek.

Petr Šak

mistr výroby - výrobní hala

605 202 002

info@setrimevamenergii.cz 

Mistr výroby zajišťuje montážní a stavební práce ve výrobní hale. Dozor výstavby.

Aleš Tylinger

SIKO - koupelny - vnitřní dveře

739 605 204

ales.tylinger@siko.cz 

Manažer SIKO zajišťuje zakázky klientů a koordinaci s realizačními složkami.

Michal Talanda

TAPOLIVING - kuchyně a nábytek

724 684 190

talanda@tapoliving.cz 

Michal Talanda zajišťuje 3D vizualizaci a výrobu a montáž kuchyně a nábytku.

Ondřej Behún

MARON - stínění - žaluzie - pergoly

602 277 747

behun@maron.cz 

Ondřej Behún zajišťuje návrh a realizaci venkovního stínění, žaluzií a pergol.

Na Armádě 368

Rynholec

271 01

Na Armádě - bývalý důl ČSA

Rynholec

271 01

Vlkova 841/46

Praha 3

130 00

RENTA TREND s.r.o.

FAKTURAČNÍ ADRESA

Srbínská 867/4

Praha 10 - 100 00

BANKOVNÍ SPOJENÍ

292766349/0800 

26698111

DIČ CZ26698111

Vedena u MS v Praze pod sp.zn. C 88111

RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.