Detektivní služby

.


DETEKTIVNÍ SLUŽBY 

Komplexní a profesionální detektivní služby, odborný přístup a diskrétnost při řešení jednotlivých případů je zajišťována naším týmem profesionálních detektivů s dlouholetou praxi.

Detektivní služby provádíme jako maximálně diskrétní a profesionální službu pro firmy i soukromé osoby.


Detektivní služby poskytuje naše detektivní agentura prostřednictvím zkušených profesionálů, kteří většinou získali výcvik a praxi ve státních službách. Pracovníci naší detektivní agentury jsou pravidelně proškolováni a seznamováni s nejmodernější technikou a jejím použitím.

Našim krédem je 100% diskrétnost. Detektivní služby poskytujeme po celém území České republiky. V případě potřeby poskytujeme naše služby i na území celé EU, kde při své činnosti spolupracujeme se soukromými detektivy (resp. detektivními kancelářemi) z jednotlivých států.


SOUKROMÝ DETEKTIV A ZÁKONY

Služby poskytované soukromými detektivy zákazníkům jsou koncesovanou živností, jejíž obsahovou náplň stanoví § 6a odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 


"Koncesovaná živnost služby soukromých detektivů zahrnuje poskytování služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právní zájem." 


Vztah soukromý detektiv - klient se v obecné rovině řídí občanským, resp. obchodním zákoníkem. Na základě smlouvy shromažďuje soukromý detektiv podle pokynů klienta informace ke konkrétnímu případu.