CO NENÍ V CENĚ

  • V dodávce dle Smlouvy o dílo není obsaženo přivedení veškerých IS (nn, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, voda, plyn, kabelová TV atd., včetně příslušenství) z nápojného bodu IS (na hranici pozemku apod.) k nápojnému bodu, který je definován horní hranou podlahy v 1.NP (přízemí) v místě napojení na vnitřní rozvody dle projektové dokumentacetace.
  • Všechny výkony, které jsou nutné z hlediska připojovacích podmínek příslušného rozvodného závodu, nejsou obsaženy v dodávce a jedná se výhradně o záležitost klienta.
  • Veškeré výdaje spojené s kolaudačními poplatky a stavebním povolením, hradí klient sám.
  • Součástí dodávky není vodoměr, ani další zařízení na úpravu tlaku a kvality vody.
  • Součástí dodávky není sběrná nádrž ani potrubí pro dešťovou kanalizaci.
  • Inženýring není v ceně domu.
  • Dispoziční a jiné změny projektové dokumentace katalogového domu nejsou v ceně domu.
  • V ceně domu nejsou okrasné prvky vyobrazené na vizualizacích - vizualizace mají pouze ilustrační a informativní charakter.
  • V ceně domu nejsou na studiích naznačené terasy.

JEDNODUŠE ŘEČENO

Postavíme Vám dům v rozsahu stanoveném dodávkou dle Smlouvy o dílo na námi připravené základy a napojíme ho na Vámi přivedené a zhotovené inženýrské sítě v nápojném bodu, který je definován horní hranou podlahy v 1.NP (přízemí) dle projektové dokumentace.

RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.