Cenové memorandum

Povinné informace

Vážení klienti, bez informací, které nám níže dobrovolně poskytnete, nemůžeme efektivně zahájit proces výstavby vašich nových rodinných domů. 

Dovolíme si vás tedy zdvořile požádat abyste klientskému formuláři níže, věnovali maximálně pečlivou pozornost, neboť vámi uvedené údaje, budou závazně využity pro přípravu studie, rozpočtu/ů, vlastní projektové dokumentace, oslovení dodavatelů vnitřních dveří a obložek, oken a vchodových dveří, střechy, komínu/ů, topení v domě apod.

Samozřejmostí je, že lze až do podepsání Smlouvy o dílo (SoD) korigovat požadavky, ale s vědomím, že každá korekce prodlužuje proces iniciace nejen na stavebním úřadě a může sebou nést další náklady v rámci "víceprací" (VCP).

Děkujeme za vaši součinnost.


Dovolujeme si vás pozdravit a sdělit vám následující aktuální informace, související s naší spoluprací - ať již probíhající, tak uvažovanou.

Z níže uvedeného je patrné, že existuje cenový základ od kterého se odvíjí individuální jednání s jedním každým klientem.

Následky "Doby covidové" nám bohužel sebou přinesly stav, který doposud nikdy neměl a nemá obdoby.

Až do této doby byly naše katalogové ceny vždy cenami konečnými - v daném rozsahu dodávky - nicméně dnes je lze považovat za ceny pro individuální jednání.

Toto opatření chrání v první řadě klienty - před rigorózní a "jednostranně" výhodnou smlouvou, potažmo před nepříjemným překvapením z de facto bezvýchodné situace klientů, kteří již velkou částku peněz proinvestovali a jsou z jakéhokoliv důvodu "tlačeni ke zdi" buď zhotovitelskou firmou anebo bankou.

Karel Kocek - obchodní ředitel RENTA TREND


Svým bankéřům prosím poskytněte odkaz na tuto webovou stránku a předejte kontakt níže:


Ve všech případech, kdy proběhla konzultace s bankéřem klienta, obdržel klient do dvou pracovních dní rozpočet korespondující s realitou, který reflektoval na požadavky banky. 

Ve všech případech byla tato konzultace elementem, který jednání posunul vpřed a přispěl ke standardnímu procesu schvalování.


Důležité odkazy k vývoji vstupních cen materiálů ve stavebnictví


Zvyšování vstupních nákladů v žádném případě nepřispívá ke zvýšení zisku naší stavební společnosti.

 • Ceny materiálů ve stavebnictví prochází nyní týdenním a v některých případech i denním zdražovacím cyklem, který prodražuje výstavbu či rekonstrukce.
 • V této době je v zásadě nemožné, přesně stanovit konečnou cenu výstavby, neboť k prvnímu dni v měsíci je např. cena "x", ale v polovině měsíce již "x + 9%" a k poslednímu dni již třeba "x + 12%"
 • Pro příklad uvádím, že materiál, který bychom na počátku měsíce pořídili za 100.000 Kč + 21% DPH, tedy za 121.000 Kč, stojí v polovině měsíce již 109.000 Kč + 21% DPH, tedy 131.890 Kč a na konci měsíce je výsledná cena 135.520 Kč.
 • Jen v tomto případě tedy činí nárůst ceny pro stavebníka 14.520 Kč.

Výše zmíněný příklad deklaruje průběh cenové křivky v období jednoho kalendářního měsíce!


Kalkulace konečné ceny je nyní v zásadě nemožná. Pokud máme klientovi sdělit skutečně korektní cenu (korektní ve smyslu případného pohybu ceny), pak můžeme pro období cca 30. dní garantovat cenu:

 • dopravy
 • práce
 • inženýrské činnosti*
 • použití stavebních strojů (např. bagr, jeřáb, apod.)
 • * - u inženýrské činnosti garantujeme ceny po celou dobu procesu s klientem

Objednávání jakýchkoliv subdodávek 

 • okna
 • dveře 
 • obložky 
 • sanita
 • dřevo
 • železné a kovové prvky
 • spojovací materiál
 • OSB desky
 • SDK - sádrokarton
 • CETRIS desky
 • Rigistabil
 • izolace, parotěsné materiály
 • tmely, spojovací pásky

podléhá nestandardnímu režimu, plynoucího i z prodloužení dodacích lhůt výrobců.


Ještě v počátku tohoto roku byly dodací lhůty např. u vnitřních dveří a obložek v horizontu 4 - 6 týdnů. K dnešnímu dni jsme upozorněni na dodací lhůty od 6 do 12 - 18 týdnů podle druhu objednávky.

To by samo o sobě "pouze" prodloužilo HMNG - harmonogram prací, ale dnes již nelze zaplatit 100% "zálohu" na objednané zboží a fixovat tak cenu pro klienta.

V současné době jsme i přes veškerá (takřka každý den probíhající) jednání s většinou dodavatelů upozorňováni, že faktura bude vystavena - až při expedici - což tvoří z částky za daný materiál "proměnnou hodnotu".

Výše zmíněné okolnosti jsou tedy primární a jedinou příčinou "čekání" na rozpočet.


Pro úplnost uvádíme, že i při vypracování rozpočtu pro banky akreditované ČNB na území ČR, akcentujeme v průvodním dopise, resp. přímo v rozpočtu, že rozpočet je platný ke dni vypracování. 

 • Banky klientům poskytují možnost schválení hypotéky v takové výši aby bez sankce nemuseli dočerpat 20% z celkové částky. Je to v zásadě vstřícný krok (byl praktikován u některých bank již před "covidovým" obdobím), ale v současné době jej lze považovat za formu rezervy, která je (snad) schopna eliminovat cenový pohyb materiálu na trhu.

RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.