Architektonické studio

Typové a individuální projekty

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REALIZACE VÝSTAVBY


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ (dále jen "projekt") je pochopitelně nezbytností, která patří k nejdůležitějším prvkům celé realizace.

 • Projekt je výchozím podkladem pro jednání na místně příslušném Stavebním úřadě, ale je také Alfou i Omegou pro všechny pracovní složky, které se na realizaci díla podílí.
 • V neposlední řadě z něj vychází i tzv. "pracovní výkres", do kterého se zaznamenávají veškeré další dílčí korekce, ale co je nejdůležitější - přizpůsobí se technologii naší společnosti.
 • Mnoho klientů se domnívá, že zkrátka "objednají" projekt a... JE TO!

Omyl, není tomu tak...


Pro samotný projekt je zapotřebí splnit náležitosti stanovené velice rigorózně zákonem, tedy například předložit:

 • Průzkumy definované v regulativech konkrétního místně příslušného Stavebního úřadu
 • Vyjádření definovaná v regulativech konkrétního místně příslušného Stavebního úřadu.
 • Stávající sítě.
 • Výškopis v digitálním formátu.
 • A další "maličkosti"...

Z uvedeného je patrné, že je stavitel již v prvotní fázi zahnán do sítě byrokracie, která sice není "smrtelná" v pravém slova smyslu, ale dokáže dobu výstavby velmi značně prodloužit a úměrně s tímto i prodražit.

Nejen z tohoto důvodu naše společnost doporučuje PROFESIONÁLNÍ INŽENÝRING, neboť samotné stavební řízení je mnohonásobně složitější...


Základní náležitosti a součásti projektové dokumentace

 • Geodetické zaměření pozemku
 • Měření o radonu
 • Inženýrsko - geologický průzkum
 • Hydrogeologický průzkum - 
 • Podklady od správců sítí o nápojných bodech (elektro, voda, kanalizace) 
 • Regulativy obce 
 • Studie domu dle představ investora s podpisem
 • Osazení domu na pozemek
 • Stavební část domu
 • Statický výpočet základů
 • Elektroinstalace v základu
 • ZTI v základu
 • Požární zpráva
 • PENB
 • Výpočet tepelných ztrát
 • Zpevněné plochy okolo domu
 • Elektro přípojka
 • Splašková kanalizace
 • Dešťová kanalizace
 • Přípojka vody
 • Vyjmutí ze ZPF
 • Pedologický průzkum (pokud se vyjímá ze ZPF)
 • Výpočet a technická zpráva pro vyjmutí ze ZPF

RENTAgroup - obchodní divize RENTA TREND s.r.o.